618
46
244
328
Jangka masa Pendek (1-12 Bulan)
Tiada Tindakan : -164.84 %
Dalam Proses : 21.2 %
Selesai : 5.5 %
Jangka masa Sederhana (13-36 Bulan)
Tiada Tindakan : -37.84 %
Dalam Proses : 0.65 %
Selesai : 5.5 %
Jangka masa Panjang (37 Bulan keatas)
Tiada Tindakan : -115.84 %
Dalam Proses : 16.83 %
Selesai : 1.94 %
Jumlah Keseluruhan Jangka masa

Pendek : 290
Sederhana : 18
Panjang : 223