589
131
236
222
Jangka masa Pendek (1-12 Bulan)
Tiada Tindakan : -178.83 %
Dalam Proses : 22.41 %
Selesai : 7.98 %
Jangka masa Sederhana (13-36 Bulan)
Tiada Tindakan : -50.83 %
Dalam Proses : 0.68 %
Selesai : 7.98 %
Jangka masa Panjang (37 Bulan keatas)
Tiada Tindakan : -130.83 %
Dalam Proses : 14.94 %
Selesai : 7.3 %
Jumlah Keseluruhan Jangka masa

Pendek : 270
Sederhana : 40
Panjang : 233