648
70
235
343
Jangka masa Pendek (1-12 Bulan)
Tiada Tindakan : -165.85 %
Dalam Proses : 19.75 %
Selesai : 5.86 %
Jangka masa Sederhana (13-36 Bulan)
Tiada Tindakan : -41.85 %
Dalam Proses : 0.62 %
Selesai : 5.86 %
Jangka masa Panjang (37 Bulan keatas)
Tiada Tindakan : -128.85 %
Dalam Proses : 14.97 %
Selesai : 4.94 %
Jumlah Keseluruhan Jangka masa

Pendek : 290
Sederhana : 33
Panjang : 238