608
148
232
228
Jangka masa Pendek (1-12 Bulan)
Tiada Tindakan : -178.84 %
Dalam Proses : 20.89 %
Selesai : 8.55 %
Jangka masa Sederhana (13-36 Bulan)
Tiada Tindakan : -55.84 %
Dalam Proses : 0.66 %
Selesai : 8.55 %
Jangka masa Panjang (37 Bulan keatas)
Tiada Tindakan : -130.84 %
Dalam Proses : 12.99 %
Selesai : 8.55 %
Jumlah Keseluruhan Jangka masa

Pendek : 271
Sederhana : 53
Panjang : 238